Timurkaynak Hukuk ©2022
Tüm hakları saklıdır.

(212) 854 2700

Bilgi almak için hemen bizi arayın

Borç Sorgula

Online Ödeme

Whatsapp Hattı

Menu

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Borçlu kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda, hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda içerikleri kapsamaktadır. Alacaklı kişinin sahip olduğu tüm haklar bu hukuk türünde ifade edilmektedir.

Müvekkilin hak ve menfaati doğrultusunda çalışmayı prensip edinmiş, borçluya karşı alacakların tahsil edilmesi konusunda doğru stratejiler ve analitik çözümler sunan Timurkaynak Hukuk Bürosu, 20 yılı aşkın süredir takip sürecini hızlandırarak yüksek tahsilat oranı sağlamaktadır.

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri, kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillere bankacılık ve finans sektöründe tahsili gecikmiş kredi alacaklarının hem idari takip hem de yasal takip süreçlerini etkin ve sistematik bir şekilde karşılamayı içermektedir.

Uzman kadrosuyla 2000’den beri hizmet sunan Timurkaynak Hukuk Bürosu; borçlularla etkin iletişim halinde doğru diyalog kurarak, tahsilat sürecini bu alanda da müvekkil odaklı çözüme kavuşturma hedefli çalışmaktadır.

Bankacılık ve finans hukuku kapsamında ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerini bütünleyen kaliteli bir hizmet sağlamaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlerin kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, idare ve işletimi, temsili, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları kapsamaktadır.

Aktif verimliliği arttırıcı analitik çözümlerle daha hızlı, daha verimli yüksek getirili tahsilatı marka mesajı haline getiren Timurkaynak Hukuk bürosu; yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlığını ifade eder.

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda; hak ve alacaklarının yetkili-görevli mahkemeler ve icra müdürlüğü nezdinde takip edilmesi hizmetlerini en güvenilir şekilde sunmayı hedeflemektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gerçek veya tüzel kişilerin şahsi ya da ticari amaçla gayrimenkul edinmesini, devrini, tescilini veya iptalini, gayrimenkullerin niteliklerinin değiştirilmesini, gayrimenkul üzerine sınırlı ayni haklar kurulmasını ya da kiralanmasını içeren mevzuatın tamamıdır.

Türkiye ve dünyanın herhangi bir yerindeki gayrimenkul yatırım ve geliştirmeleri için teknolojik altyapı ve alanında uzman kadromuz ile sunduğumuz güvenli hukuki hizmeti kapsamaktadır.

Timurkaynak olarak 20 yılı aşkın süredir; Gayrimenkul hukuku alanında mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin yönetimi ve devri konularında danışmanlık hizmeti veriyor, emlak alım-satım-kiralama ve çeşitli işlemlerin yapılması-yürütülmesi hususunda geniş bilgi birikimimizi müvekkillerimize sunuyoruz.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdari işlemlerin iptali, idare hukuku davaları, vergi uyuşmazlıkları ve vergi davaları hizmetini kapsamaktadır.

Vergi yükümlüsü müvekkillerimize Vergi Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü olarak vergi yapılandırılması, çeşitli kurallar çerçevesinde sorumluluk konularının yeniden belirlenmesi ve müvekkil tercihi doğrultusunda zaman aşımına uğrasa bile geçmiş dönem vergi borçlarının ödenmesi konusunda hukuki destek hizmetini içermektedir.

İdare Hukuku alanında ise; idari yaptırım kararlarına itirazlar, idare ile akdedilen sözleşmeler, kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar başta olmak üzere idare hukuk kapsamına giren tüm konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU – İŞ HUKUKU

İş Hukuku kapsamında; İşçi ve işveren arasında tazminat ve haksız sözleşme feshi gibi konular ele alınırken, Tüketici Hukuku kapsamında; tüketicinin haklarını firmaya veya ürünün satıcısına karşı koruyan kanunlar dikkate alınmaktadır.

Timurkaynak Hukuk Bürosu olarak her iki hukuk türünde de verdiğimiz tam kapsamlı destek ile değişen mevzuat, gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni sektörler özenle takip edilerek müvekkilin menfaati doğrultusunda hakkını en güvenilir şekilde elde etmesi sağlanmaktadır.

Verdiğimiz tüm hizmetler hakkında bilgi almak için hemen iletişime geçin.

BİZE YAZIN

hemen iletişime geçin

    TİMURKAYNAK HUKUK

    tanıtım filmini izleyin