Timurkaynak Hukuk ©2022
Tüm hakları saklıdır.

(212) 854 2700

Bilgi almak için hemen bizi arayın

Borç Sorgula

Online Ödeme

Whatsapp Hattı

Menu

Mirastan Doğan Davalarda Yetki Hususunda Bir Çalışma

On kişi üzerinde bile olsa, yöneticilik yapmış olan her insan kıyamet gününde (Allah’ın huzuruna) elleri boynuna bağlı olarak gelir. Sonra da ya adaleti sayesinde kurtulur veya haksızlık etmiş olduğu için mahvolur! - Hz. Muhammed (s.a.v) Mirastan doğan davalarda yetki   MADDE 11- (1) Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:   a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar.   b) Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar.   (2) Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası,...

Okumaya Devam Et

Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki Hususu Üzerine Bir Çalışma

"acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir." - Mustafa Kemal Atatürk Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki   MADDE 12 – (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.       (2) İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.      (3) Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.    a.) Maddenin genel analizi : Madde ile ; * taşınmazın aynından kaynaklanan davalar  * ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol...

Okumaya Devam Et

Hukuk Yargılamalarında Görevin Belirlenmesine İlişkin HMK 1. Maddeye Dair İnceleme

Ezanı tilki okumaya başladıysa, gözünüz kümeste olmalı - Azeri Atasözü   Görevin belirlenmesi ve niteliği   MADDE 1 - (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.   Maddenin genel analizi : Yasanın ilk maddesini teşkil eden bu madde mahkemelerin görevinin nasıl belirleneceği ve mahkemelerin görevi konusunun hukuken hangi nitelikte sayılacağı konularını düzenlemektedir.  Buna göre, hukuk mahkemelerinin görevi sadece kanunla belirlenecek olup, görev kuralları kamu düzenine ilişkin olarak düzenlenmiştir. Mahkemelerin görevlerinin ancak kanunla belirleneceği hususu : Ülkemizde adliye örgütünü düzenleyen temel yasa 5235 sayılı  Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’dur.      ...

Okumaya Devam Et

Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerinin Düzenlemesine Dair HMK Madde 2’ye dair İnceleme

- Küçük insanların yükselmesi, maymunun ağaca çıkması gibidir. Yukarı çıktıkça kıçı görünür - Türk Atasözü  Asliye hukuk mahkemelerinin görevi MADDE 2 - (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.  a.) Asliye hukuk mahkemeleri hakkında genel bilgi : Asliye hukuk mahkemeleri 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 5. Maddesi ile kurulmuşlardır. Bu kanuna göre her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş...

Okumaya Devam Et