Timurkaynak Hukuk ©2022
Tüm hakları saklıdır.

(212) 854 2700

Bilgi almak için hemen bizi arayın

Borç Sorgula

Online Ödeme

Whatsapp Hattı

Menu

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? Hemen iletişime geçin.

Açık rızamı almadan nasıl SMS yolluyorsunuz?

Şirketimiz tarafından gönderilen iletiler elektronik ticaret kapsamında olmayıp yasal olarak kredi sözleşmesinden doğan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin onay gerektirmeyen durumlar başlıklı 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.” gereği SMS gönderimi için açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Kişisel verilerimi hangi amaçla işliyorsunuz?

Timurkaynak Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 4743 sayılı Mali Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Bankacılık Kanunu, 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacıyla ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

Kişisel verilerimi işliyor musunuz?

Timurkaynak Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, tarafından banka ve finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacakları hakkında bilgi verilmesi, bankaların tahsili gecikmiş portföylerinin veya devir alınan gecikmiş alacaklarının idare, takibi ve tahsili için gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve alacak yapılandırmaları faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, risk yönetimi, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; KKB, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Dosya kapama aşamasında masraf doğar mı?

Dosyanızın bulunduğu İcra Müdürlüğü’nde dosya kapama işlemleri dahil, yapılması gereken diğer tüm işlemlerde (haciz fekleri, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve masraflar doğabilmektedir. Söz konusu tutarlar, İcra Müdürlüğü tarafından hesaplanır, müşteri bu masrafları ilgili İcra Müdürlüğü aracılığıyla devlete ödemekle yükümlüdür.

Bunun haricinde herhangi bir masraf olmayacaktır.

Borcumla ilgili görüşmelerimi nasıl yapabilirim?

Borcunuz ile ilgili görüşmeleri 0212 854 2700 no’lu telefon üzerinden Müşteri Temsilciniz ile gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme gününde ödeme yapmazsam ne olur?

Sizinle irtibatta olan yetkiliyle görüşerek taksit planınızı öteleyebilir, yılda 2 kez dondurabilir ve ödeme planınızı revize edebilirsiniz.

Borcumun tamamını ödedikten sonra ne olur? “Borcunuz bulunmamaktadır” belgesi nasıl alınır?

Ödemeniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait borcu yoktur yazısı istediğiniz iletişim kanalıyla tarafınıza 3 iş günü içerisinde gönderilecektir. Yaptığınız ödemelerin dekontlarında TCKN bulunmadığı durumlarda ödemeniz takip edilemediği için bu süreç uzayabilmektedir.

Belge talebinde bulunmak için 0212 854 2700 no’lu telefondan arayabilir ya da info@timurkaynakhukuk.com mail adresinden talebinizi iletebilirsiniz.

Nasıl ödeme yapabilirim?

Borcunuzu ödeme gücünüze göre yapılan plan doğrultusunda taksitli veya peşin olarak anlaşmalı bankaların internet şubelerinden, kurum/fatura ödemesi üzerinden ya da arzunuza göre havale, EFT veya Online İşlem Merkezi’mizden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Online İşlem Merkezine giriş için; https://pos.param.com.tr/Tahsilat/Default.aspx?k=5efffbd3-b283-41f7-92c1-7fcc139347c4

Nasıl ödeme yapabilirim?

Borcunuzu ödeme gücünüze göre yapılan plan doğrultusunda taksitli veya peşin olarak anlaşmalı bankaların internet şubelerinden, kurum/fatura ödemesi üzerinden ya da arzunuza göre havale, EFT veya Online İşlem Merkezi’mizden kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

Online ödeme sayfası için;

https://pos.param.com.tr/Tahsilat/Default.aspx?k=5efffbd3-b283-41f7-92c1-7fcc139347c4